CTP OUTPUT

Phòng chế bản in Phú Quý với đội ngũ kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu ngành in cùng 2 hệ thống ra bản kẽm CTP và 1 hệ thống ra phim FTP, chúng tôi cam kết chất lượng và thời gian nhanh nhất cho công đoạn Pre-press, công đoạn quyết định đến chất lượng của bản in.

Các loại máy Out kẽm CTP + Out phim tại in Phú QuýMáy xuất kẽm CTP