BÁO GIÁ

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại in Phú Quý kính gửi đến quý khách hàng báo giá chi tiết các dịch vụ in để khách hàng tham khảo


GIẤY TIÊU ĐỀ
Số lượng Vùng in Loại giấy Giá (VNĐ)
100 tờ 1 NỘI DUNG 20x28.5cm Fort 100gsm Chưa cập nhật
200 tờ 1 NỘI DUNG 20x28.5cm Fort 100gsm Chưa cập nhật
300 tờ 1 NỘI DUNG 20x28.5cm Fort 100gsm Chưa cập nhật
400 tờ 1 NỘI DUNG 20x28.5cm Fort 100gsm Chưa cập nhật
500 tờ 1 NỘI DUNG 20x28.5cm Fort 100gsm Chưa cập nhật
1000 tờ 1 NỘI DUNG 20x28.5cm Fort 100gsm Chưa cập nhật
200 tờ 1 NỘI DUNG A4 Fort 100gsm Chưa cập nhậtTỜ GẤP
Số lượng Loại giấy Kỹ thuật in Kích thước trải Giá (VNĐ)
1 tờ 1 NỘI DUNG Couche 150gsm In kỹ thuật số A4 (21x29.7cm) Chưa cập nhật
5 tờ 1 NỘI DUNG Couche 150gsm In kỹ thuật số A4 (21x29.7cm) Chưa cập nhật
10 tờ 1 NỘI DUNG Couche 150gsm In kỹ thuật số A4 (21x29.7cm) Chưa cập nhật
20 tờ 1 NỘI DUNG Couche 150gsm In kỹ thuật số A4 (21x29.7cm) Chưa cập nhật
500 tờ 1 NỘI DUNG Couche 150gsm In ghép A4 (21x29.7cm) Chưa cập nhật
1000 tờ 1 NỘI DUNG Couche 150gsm In ghép A4 (21x29.7cm) Chưa cập nhật
2000 tờ 1 NỘI DUNG Couche 150gsm In ghép A4 (21x29.7cm) Chưa cập nhật


DANH THIẾP CHUẨN
Số lượng Giá (VNĐ)
5 hộp 1 NỘI DUNG Chưa cập nhật
5 hộp 1 NỘI DUNG Chưa cập nhật
10 hộp 1 NỘI DUNG Chưa cập nhật
20 hộp 1 NỘI DUNG Chưa cập nhật
40 hộp 1 NỘI DUNG Chưa cập nhật
60 hộp 1 NỘI DUNG Chưa cập nhật
80 hộp 1 NỘI DUNG Chưa cập nhật
100 hộp 1 NỘI DUNG Chưa cập nhật


BIỂU MẪu
Số lượng Số mầu Kích thước trải Số liên Giá (VNĐ)
10 cuốn 1 NỘI DUNG 1 màu A4 (21x29.7cm) 2 Chưa cập nhật
20 cuốn 1 NỘI DUNG 1 màu A4 (21x29.7cm) 2 Chưa cập nhật
30 cuốn 1 NỘI DUNG 1 màu A4 (21x29.7cm) 2 Chưa cập nhật
40 cuốn 1 NỘI DUNG 1 màu A4 (21x29.7cm) 2 Chưa cập nhật
50 cuốn 1 NỘI DUNG 1 màu A4 (21x29.7cm) 2 Chưa cập nhật
10 cuốn 1 NỘI DUNG 1 màu A5 ( 14.8x21cm) 2 Chưa cập nhật
20 cuốn 1 NỘI DUNG 1 màu A5 ( 14.8x21cm) 2 Chưa cập nhật
30 cuốn 1 NỘI DUNG 1 màu A5 ( 14.8x21cm) 2 Chưa cập nhật
40 cuốn 1 NỘI DUNG 1 màu A5 ( 14.8x21cm) 2 Chưa cập nhật
50 cuốn 1 NỘI DUNG 1 màu A5 ( 14.8x21cm) 2 Chưa cập nhật